Βιομηχανική Χρήση

ΜΕΝΟΥ

Η διείσδυση του φυσικού αερίου στην βιομηχανία παρουσίασε σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και στην Θεσσαλία. Αυτό επετεύχθη κυρίως χάρη στις προσπάθειες της Εταιρείας σε ό,τι αφορά το θέμα των επιχορηγήσεων των συνδέσεων αλλά και χάρη στην συστηματική προσέγγιση των ενδιαφερομένων πελατών για την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της χρήσης του φυσικού αερίου.

Δεδομένης της ύπαρξης σημαντικών και ενεργοβόρων βιομηχανιών στα όρια ευθύνης της Εταιρείας, η εταιρεία συνεχίζει την προσπάθειά της για σύνδεση νέων βιομηχανιών με το δίκτυο προσφέροντας επιπλέον κίνητρα για τις συνδέσεις, προσαρμοζόμενη έτσι στις ανάγκες τις αγοράς ενέργειας και των πελατών της.

 

Εφαρμογές

Οι βασικότερες χρήσεις του φυσικού αερίου στην βιομηχανία αφορούν:
  • Την κάλυψη θερμικών αναγκών για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες
  • Την συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
  • Την κάλυψη ψυκτικών αναγκών

 

Τι οφέλη έχει

Η χρήση του φυσικού αερίου στην Βιομηχανία απαλλάσσει τον πελάτη από:

  • Την ανάγκη διατήρησης αποθηκευτικών χώρων (δεξαμενών) και συνεχούς παραγγελίας καυσίμου, καθώς διασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη παροχή του
  • Την ανάγκη προθέρμανσης του καυσίμου (οικονομία ενέργειας) δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα της δραστικής μείωσης συντήρησης του εξοπλισμού (απουσία τέφρας)

Ο πελάτης που επιλέγει ένα οικολογικό καυσίμο όπως το φυσικό αέριο, προσφέρει εμπράκτως στον αγώνα ενάντια στην μόλυνση του περιβάλλοντος βελτιώνοντας το πρόσωπο της εταιρείας προς το κοινωνικό σύνολο και την αγορά. Επιπλέον η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με ακρίβεια από τις ενδείξεις του μετρητή και ο λογαριασμός πληρώνεται μετά την κατανάλωσή του. Η παρεχόμενη Θερμογόνος Δύναμη του φυσικού αερίου διασφαλίζεται από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να προγραμματίζει την παραγωγική του διαδικασία με πραγματικά δεδομένα επιτυγχάνοντας υψηλούς βαθμούς απόδοσης. Επιμέρους επιπλέον οφέλη μπορεί να υπάρχουν από την χρήση του φυσικού αερίου ανάλογα με τις εφαρμογές στις διάφορες βιομηχανίες και ειδικότερα όταν αυτές συνδυάζονται με τις τεχνολογίες του Κλιματισμού και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας.