Ασκήσεις Ετοιμότητας

ΜΕΝΟΥ
18/04/2019 1η Άσκηση Ετοιμότητας στις 18/04/2019 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
19/12/2018 4η Άσκηση Ετοιμότητας στις 19/12/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
18/12/2018 4η Άσκηση Ετοιμότητας στις 18/12/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
27/11/2018 3η Άσκηση Ετοιμότητας στις 27/11/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
21/11/2018 3η Άσκηση Ετοιμότητας στις 21/11/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
05/07/2018 2η Άσκηση Ετοιμότητας στις 05/07/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
27/06/2018 2η Άσκηση Ετοιμότητας στις 27/06/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
29/3/2018 1η Άσκηση Ετοιμότητας στις 29/3/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
20/12/17 4η Άσκηση Ετοιμότητας στις 20/12/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
08/12/17 4η Άσκηση Ετοιμότητας στις 08/12/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
26/10/17 3η Άσκηση Ετοιμότητας στις 26/10/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
24/10/17 3η Άσκηση Ετοιμότητας στις 24/10/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
06/07/17 2η Άσκηση Ετοιμότητας στις 06/07/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
03/07/17 2η Άσκηση Ετοιμότητας στις 03/07/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
22/3/17 1η Άσκηση Ετοιμότητας στις 22/03/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
20/12/16 4η Άσκηση Ετοιμότητας στις 20/12/2016 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
05/12/16 3η Άσκηση Ετοιμότητας στις 05/12/2016 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19/10/16 2η Άσκηση Ετοιμότητας στις 19/10/2016 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/03/2016 1η Άσκηση Ετοιμότητας στις 31/03/2016 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
24/11/2015 5η Άσκηση Ετοιμότητας στις 24/11/2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
29/07/2015 4η Άσκηση Ετοιμότητας στις 29/07/2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19/06/2015 3η Άσκηση Ετοιμότητας στις 19/06/2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12/03/2015 2η Άσκηση Ετοιμότητας στις 12/03/2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
28/12/2014 1η Άσκηση Ετοιμότητας στις 28/12/2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ