ΜΕΝΟΥ
Το My portal είναι η διαδικτυακή υπηρεσία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό τη διασφάλιση της συνεχούς και ομαλής επικοινωνίας, καθώς και την αποδοτική παροχή υπηρεσιών μεταξύ των Χρηστών Διανομής και της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Οι εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Διανομής, μπορούν μέσω της πλατφόρμας my portal, να καταθέτουν τα αιτήματά τους προς την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, να παρακολουθούν την εξέλιξή των αιτημάτων αυτών μέσω ενημερώσεων, με απώτερο στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Τελικών Πελατών καταναλωτών φυσικού αερίου.
 
Για την χορήγηση κωδικών πρόσβασης για την εφαρμογή My portal, απαιτείται επικοινωνία με την Διεύθυνση Πρόσβασης Δικτύου & Πληροφοριακών Συστημάτων (nam.grac@edathess.gr) της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.