Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του aeriothess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Νέες Οικοδομές

ΜΕΝΟΥ
 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 27/4-3-2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά την ισχύ του Νόμου 3175/29-08-03 ΦΕΚ 207 Α΄, η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προβαίνει από 01.01.2007 στον έλεγχο των μελετών αερίων καυσίμων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, καθώς απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης από την Εταιρεία Διανομής Αερίου περί της ορθής και πλήρους υλοποίησης της μελέτης αερίου, προκειμένου να κλείσει ο φάκελος κάθε νέας οικοδομής.

Παραθέτουμε παρακάτω συνοπτικά τη διαδικασία που εφαρμόζεται έως σήμερα.

Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ορίζεται από τα ακόλουθα:

  • Υ.Α. Δ3/Α/6598 «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar.» (ΦΕΚ 976, Τεύχος 2ο/28.03.2012)
  • Υ.Α. Δ3/Α/11346 «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar» (ΦΕΚ 963, Τεύχος 2ο/15.07.2003)

Για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας από 500 mbar έως και 1 bar, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παραπάνω Κανονισμού, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ του ΦΕΚ 1730/Β/09-12-2005, ενώ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού του ΦΕΚ 963/B/15-07-2003 (λήψη αρχείου σε μορφή PDF), πλην εκείνων που αναφέρονται στα υλικά και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Ειδικότερα η παράγραφος 1.2.5 του Κανονισμού του ΦΕΚ 963/B/15-07-2003 αντικαθιστάται από την 1.2.3 του ΦΕΚ 976/B/28.03.2012. Επίσης, το κεφάλαιο 5 «Προδιαγραφές δικτύου σωληνώσεων» του Κανονισμού του ΦΕΚ 963/B/15-07-2003 αντικαθιστάται από το ταυτάριθμο κεφάλαιο του ΦΕΚ 976/B/28.03.2012.

  • Π.Δ. 420/1987 «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές» (Φ.Ε.Κ. 187/Α΄/20.10.1987)
  • Π.Δ. 321/1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π. δ/τος 420/1987 “Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές” (Φ.Ε.Κ. 187/Α΄/20.10.1987) (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/08.07.1988)»
  • Ν. 3175/2003 (Φ.Ε.Κ. 207/29.08.2003) «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις»
  • Εγκύκλιος 27/04.03.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ «Δευκρινίσεις για την Εφαρμογή του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar».
  • Υ.Α. Δ3/Α/22925 «Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar (ΦΕΚ 1810/12.12.2006)

Η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και διαδικασίας ισχύει για όλες τις νέες οικοδομές, καθώς και για τις προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές, για τις οποίες υποβάλλεται φάκελος στην πολεοδομία μετά την 01.01.2007 (ημερομηνία λήψης πρωτοκόλλου). Τονίζεται ότι δεν εφαρμόζεται η διαδικασία συνολικά για όλες τις άδειες αλλά μόνο για τις νέες οικοδομές ή προσθήκες καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση. Αναφέρουμε παρακάτω συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής για τις εκτός σχεδίου οικοδομές, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 27/2004.

Οι περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης για τις οποίες ισχύουν οι σχετικές διατάξεις αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

1 Δήμος Αμπελοκήπων 15 Κοινότητα Αδένδρου
2 Δήμος Θεσσαλονίκης 16 Κοινότητα Καλοχωρίου
3 Δήμος Καλαμαριάς 17 Κοινότητα Σίνδου
4 Δήμος Νεαπόλεως 18 Κοινότητα Χαλκηδόνος
5 Δήμος Πολίχνης 19 Δήμος Ιωνίας (Κοινότητα Διαβατών και Ν. Μαγνησίας)
6 Δήμος Σταυρουπόλεως 20 Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού
7 Δήμος Συκεών 21 Δήμος Πανοράματος
8 Δήμος Μενεμένης 22 Δήμος Θέρμης
9 Δήμος Πυλαίας 23 Κοινότητα Ευκαρπίας
10 Δήμος Τριανδρίας 24 Κοινότητα Νεοχωρούδας
11 Δήμος Ευόσμου 25 Κοινότητα Φιλύρου
12 Κοινότητα Αγ. Παύλου 26 Κοινότητα Ωραιοκάστρου
13 Κοινότητα Αγ. Αθανασίου 27 Κοινότητα Ασβεστοχωρίου
14 Κοινότητα Αγχιάλου 28 Κοινότητα Εξοχής

 

Οι περιοχές των Νομών Λαρίσης και Μαγνησίας για τις οποίες ισχύουν οι σχετικές διατάξεις αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

1 Δήμος Λαρίσης    
2 Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου    
3 Δήμος Βόλου    
4 Δήμος Ν.Ιωνίας    
5 Κοινότητα Αγ. Ονουφρίου    
6 Κοινότητα Αγριάς    
7 Κοινότητα Άλλης Μεριάς    
8 Κοινότητα Ανακασιάς    
9 Κοινότητα Άνω Βόλου    
10 Κοινότητα Διμηνίου    
11 Εκτός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου    
12 Δήμος Βελεστίνου    

 

Οι περιοχές στους πίνακες αναφέρονται όπως στο Π.Δ. 321/1988 και στο Ν. 3175/2003 και δε λαμβάνονται υπόψη ενοποιήσεις Δήμων και Κοινοτήτων στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου Καποδίστριας.

Η διαδικασία εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας αποτελείται από τα εξής 5 στάδια:

1. Ο κατασκευαστής (ή μελετητής) υποβάλλει τον πλήρη φάκελο μελέτης της οικοδομής στην αρμόδια Πολεοδομία, εκτός από τη μελέτη αερίων καυσίμων την οποία υποβάλλει εις τριπλούν προς έλεγχο στο γραφείο της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι ώρες συνεργασίας με τους μελετητές μηχανικούς για υποβολή ή παράδοση μελετών είναι 08.30 με 13.00. Για την υποβολή της μελέτης και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Εγκύκλιος 27/04.03.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η υποβολή της μελέτης στην ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ γίνεται κατόπιν της έγκρισης της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, ώστε η μελέτη αερίου καυσίμου να συντάσσεται επί εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων.

Συνίσταται επιπλέον, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξη της μελέτης, σχετικά με τη θέση των επίτοιχων λεβήτων αερίου, που πρόκειται να τοποθετηθούν στους εξώστες των οικοδομών, ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της Παρ. 10 του Άρθρου 30 του Ν. 3175/2003.

Η μελέτη αερίου θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης (είτε με κεντρική θέρμανση είτε με αυτόνομες συσκευές αερίου), ζεστού νερού χρήσης (είτε με αυτόνομες συσκευές αερίου για ζεστό νερό είτε με θερμαντήρες ζεστού νερού χρήσης-boiler), παρασκευής φαγητού και επαγγελματικής χρήσης (εφόσον απαιτείται) όπως ορίζει το Π.Δ. 420/1987 άρθρο 2 παρ. 1. Για την κάλυψη αναγκών παρασκευής φαγητού, θα πρέπει να προβλέπεται ένας μετρητής και μία γραμμή αερίου ανά διαμέρισμα, η οποία στη μελέτη θα φτάνει έως τη μαγειρική συσκευή.

Η απαγωγή των καυσαερίων για όλες τις νέες οικοδομές θα πρέπει να γίνεται με καπνοδόχο (μία ανά συσκευή ή κοινή),πάνω από την στέγη ή το δώμα του κτιρίου.

2. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, εντός διαστήματος 8 εργάσιμων ημερών, ελέγχει τη μελέτη και:

α. Εφόσον εγκριθεί, 2 από τα 3 αντίγραφα παραδίδονται στο μελετητή, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από μηχανικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, προκειμένου να τα υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Τα αντίγραφα θα συνοδεύονται από σχετικό έγγραφο της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

β. Σε διαφορετική περίπτωση, η μελέτη επιστρέφεται στο μηχανικό, συνοδευόμενη από σχετικό έντυπο παρατηρήσεων – διορθώσεων.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 7, Άρθρο 30 του Ν. 3175/2003, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της εγκατάστασης φυσικού αερίου -και όχι κατ’ ανάγκη μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών της οικοδομής- ο επιβλέπων τις εργασίες υπεύθυνος μηχανικός υποβάλλει στην αρμόδια ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  αίτηση διεξαγωγής ελέγχου εγκατάστασης, επισυνάπτοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τη μελέτη και τις προδιαγραφές που ισχύουν, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη.

4. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ελέγχει την καλή κατασκευή και τεχνική αρτιότητα των δικτύων, καθώς και την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης. Κατόπιν αυτοψίας, εκδίδει βεβαίωση για το καλώς έχειν της εγκατάστασης. Η αυτοψία θα διενεργείται εντός διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων. Ο κατασκευαστής ή ο μελετητής μηχανικός προσκομίζει τη βεβαίωση στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία προκειμένου να θεωρήσει την άδεια.

5. Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία διαπιστωθούν τεχνικά λάθη, παραλείψεις, παρατυπίες ή αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη, ζητείται από τον κατασκευαστή να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. δεν εκδίδει καμία βεβαίωση σε περίπτωση μη συμφωνίας της εγκεκριμένης μελέτης με την κατασκευή. Σ΄ αυτή την περίπτωση ο επιβλέπων μηχανικός υποβάλλει αίτηση επανελέγχου της εγκατάστασης επισυνάπτοντας ξανά την υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη. Τονίζεται ότι θα ζητείται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ πιστή εφαρμογή όσων προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Στις περιπτώσεις που μετά την αυτοψία δεν είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης από την Εταιρεία Διανομής Αερίου, η αρμόδια πολεοδομία ορίζει αν απαιτείται τροποποίηση της μελέτης ή αναθεώρηση της. Οι απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους του μηχανικού ή εργολάβου καθορίζονται από την πολεοδομία, με βάση το έντυπο παρατηρήσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Τονίζεται ότι η αυτοψία και έκδοση βεβαίωσης από την ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ γίνεται για τη θεώρηση της άδειας από την αρμόδια πολεοδομία και για την οριστική σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκροδότηση της οικοδομής) και όχι για την ενεργοποίηση της παροχής φυσικού αερίου. Για την ενεργοποίηση της παροχής αερίου, εφόσον συναφθούν συμβόλαια με την ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, απαιτείται η προσκόμιση Τεχνικής Έκθεσης, μίας για κάθε Εσωτερική Εγκατάσταση και όχι συνολικά για την οικοδομή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού.

Χρήσιμα έγγραφα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 της Εγκυκλίου 27/ 4-3-2004 “Η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 30 του Ν. 3175/03 γίνεται για όλα τα κτίρια εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης καθώς και για κτίρια εκτός μεν των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων αλλά εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων υπό την προϋπόθεση τα κτίρια να βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 25 μέτρα από αγωγούς χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου”. Συνεπώς, η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δεν διεξάγει αυτοψία για τα κτίρια εκτός σχεδίου και σε απόσταση μεγαλύτερη από 25 μέτρα από αγωγούς χαμηλής πίεσης (4 bar). Τονίζεται ότι τα παραπάνω αφορούν στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, η υποχρέωση δε σύνταξης και υποβολής μελέτης καυσίμου αερίου ισχύει ως και στα εντός σχεδίου κτίρια. Για τα εκτός σχεδίου κτίρια που βρίσκονται σε απόσταση άνω των 25 μέτρων από τον αγωγό φυσικού αερίου, ο επιβλέπων μηχανικός προσκομίζει στην ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας, και λαμβάνει βεβαίωση ότι δεν απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας, την οποία κατόπιν προσκομίζει στην αρμόδια πολεοδομία.

Κατά την αυτοψία για την έκδοση της βεβαίωσης θα ελέγχεται όλη η εσωτερική εγκατάσταση δηλαδή οι αγωγοί αερίου από το σημείο όπου ο μελετητής δείχνει την θέση των μετρητών έως τις συσκευές, οι καπνοδόχοι και τα ανοίγματα αερισμού. Στον αγωγό αερίου θα πρέπει να προσαρμόζονται όλα τα σχετικά εξαρτήματα που δείχνει ο μελετητής (βάνες, ταφ, μανδύες) και οι σωληνώσεις να ταπώνονται σε περίπτωση μη σύνδεσης του κτιρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Σας ενημερώνουμε επιπλέον, ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1810/12.12.2006, συνίσταται τα ερμάρια των μετρητών φυσικού αερίου να τοποθετούνται στο ισόγειο ή στην πυλωτή των νεόδμητων οικοδομών, χάριν της μελλοντικής ευκολίας επιτήρησης και καταγραφής των ενδείξεων από το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και της εξοικονόμησης χώρου στους εξώστες των διαμερισμάτων. Προτείνεται η δημιουργία εσοχών στα τοιχεία των περιφράξεων και των σημείων τοποθέτησης των ερμαρίων μειωτών πίεσης και μετρητών, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστότερη λύση από άποψη ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής της οικοδομής.

α/α Τύπος μετρητή  Θερμική ισχύς (σε kcal/h) Διαστάσεις ερμαρίου (σε mm) Υλικό κατασκευής
Πλάτος Βάθος Ύψος

1

 

G4

 

50000

 

364

 

214

 

504

 

ΦΑΪΜΠΕΡΓΚΛΑΣ

 

2

 

G6

 

83000

 

400

 

250

 

600

 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

 

3

 

G10

 

133000

 

500

 

350

 

700

 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

 

4

 

G16

 

208000

 

500

 

350

 

700

 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

 

5

 

G25

 

333000

 

600

 

400

 

800

 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

 

6

 

G40

 

542000

 

800

 

450

 

1100

 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

 

7

 

G65

 

834000

 

950

 

550

 

1300

 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

 

Για την εγκατάσταση του μετρητή σε διαμορφωμένη εσοχή πρέπει να υπολογίζεται η διάσταση του ερμαρίου με μία προσαύξηση ανά διάσταση κατά 5 %.