Επαγγελματίες Φυσικού Αερίου

ΜΕΝΟΥ

Αν είστε επαγγελματίας που ασχολείται με το φυσικό αέριο (μηχανικός ή εγκαταστάτης) υπάρχει η δυνατότητα υποβολής όλων των εγγράφων που αφορούν την εσωτ. εγκατάσταση μέσω της νέας υπηρεσίας extranet χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη στην έδρα της εταιρίας. Για όλα τα ενδιάμεσα στάδια μέχρι και την αυτοψία όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά (υποβολή-έλεγχος –ενημερώσεις –προγραμματισμός ραντεβού) και ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει τη φάση στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση η οποία τον ενδιαφέρει.