Επικουρικές

ΜΕΝΟΥ

Επικουρικές Υπηρεσίες

Με την Απόφαση ΡΑΕ 570/2020 (ΦΕΚ Β΄2050/30.05.2020), η ΡΑΕ αποφάσισε την Έγκριση Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και των μοναδιαίων τιμών αυτών, με ισχύ έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων μοναδιαίων τιμών αυτού εφαρμόζονται τα εγκριθέντα με την Απόφαση ΡΑΕ 570/2020.

 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  / m

 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ /

ΜΕΙΩΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(€)

 

ΕΚΠΤΩΣΗ %

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ €

 

+ ΦΠΑ 24%

(€)

Περίπτωση 1

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ)

 

G4 / GRU10

 

1.332,57

 

100%

 

0,00

 

0,00

Περίπτωση 2

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

 

G6 / GRU10

 

1.417,25

 

100%

 

0,00

 

0,00

Περίπτωση 3

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

G10 / GRU25

1.674,98

100%

0,00

0,00

G16 / GRU25

1.674,98

100%

0,00

0,00

G25 / GRU50

1.811,85

100%

0,00

0,00

G40 / GRU70

2.328,81

100%

0,00

0,00

Περίπτωση 4

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ  ΕΩΣ ΚΑΙ  3 ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

από 0 έως 8 μέτρα και εως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές

 

 

G4

 

 

585,89

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ

23,41

0%

23,41

29,03

Περίπτωση 5

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ 3

ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

από 0 έως 8 μέτρα και εως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές

 

 

G4

 

 

460,31

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

 

Περίπτωση 6

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ

31/12/2008

 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ έως και 3 μέτρα

 

 

G4

 

 

185,56

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

Περίπτωση 7

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ

9.051 m3/έτος

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

100%

 

0,00

 

0,00

 *Έκπτωση 100% - Ενεργοποίηση εντός 60 ημερών από την κατασκευή του Σημείου Παράδοσης

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  / m

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ /

ΜΕΙΩΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (€)

 

ΕΚΠΤΩΣΗ %

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ €

+ ΦΠΑ 24%

(€)

Περίπτωση 1

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ)

G4 / GRU10

1.254,62

100%

0,00

0,00

Περίπτωση 2

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

G6 / GRU10

1.338,75

100%

0,00

0,00

 

Περίπτωση 3

 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

G10 / GRU25

1.589,85

100%

0,00

0,00

G16 / GRU25

1.589,85

100%

0,00

0,00

G25 / GRU50

1.726,72

100%

0,00

0,00

G40 / GRU70

2.236,53

100%

0,00

0,00

Περίπτωση 4

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ  ΕΩΣ ΚΑΙ  3 ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

από 0 έως 8 μέτρα και εως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές

G4

553,58

100%

0,00

0,00

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ

17,71

0%

17,71

21,96

Περίπτωση 5

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ 3

ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

από 0 έως 8 μέτρα και εως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές

G4

435,81

100%

0,00

0,00

 

 

Περίπτωση 6

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ

31/12/2008

 

 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ έως και 3 μέτρα

 

 

G4

 

 

175,25

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

Περίπτωση 7

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ

9.051 m3/έτος

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

100%

0,00

0,00

 *Έκπτωση 100% - Ενεργοποίηση εντός 60 ημερών από την κατασκευή του Σημείου Παράδοσης


Υπηρεσία (β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών:

Τύπος Μετρητή

Κόστος Θεσσαλονίκη (€)

Κόστος Θεσσαλία (€)

G4

158,01 €

155,77 €

G6

175,01 €

172,77 €

G10

368,01 €

365,77 €

G16

408,01 €

405,77 €

G25

511,01 €

508,77 €

Διορθωτής όγκου PTZ με τηλεμέτρηση

773,01 €

770,77 €


Υπηρεσία (γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη:

Δεν υπάρχει χρέωση


Υπηρεσία (δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη:

Τύπος Μετρητή

Κόστος Θεσσαλονίκη (€)

Κόστος Θεσσαλία (€)

G4

158,01 €

155,77 €

G6

175,01 €

172,77 €

G10

368,01 €

365,77 €

G16

408,01 €

405,77 €

G25

511,01 €

508,77 €

PTZ με τηλεμέτρηση

773,01 €

770,77 €


Υπηρεσία (ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)


Υπηρεσία (στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)


Υπηρεσία (ζ) αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)

Υπηρεσία (ζ) Διακοπή, ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης:

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

Κόστος Διακοπής

Κόστος Διακοπής

Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)

21,59 €

19,32 €

Μετρητής >G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)

28,10 €

24,64 €

Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)

24,02 €

21,76 €

Μετρητής >G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)

30,53 €

27,07 €

Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)

27,65 €

25,41 €

Μετρητής >G40 (Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)

34,16 €

30,72 €

 

Υπηρεσία (η) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής:

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

Κόστος Επανενεργοποίησης

Κόστος Επανενεργοποίησης

Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή

με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)

23,01 €

20,77 €

Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με αίτημα

Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)

29,52 €

26,08 €

Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή

με αίτημα Χρήστη Διανομής)

23,01 €

20,77 €

Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή

με αίτημα Χρήστη Διανομής)

29,52 €

26,08 €

Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή

με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)

23,01 €

20,77 €

Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή

με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)

29,52 €

26,08 €

 

Υπηρεσία (θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση:

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

Κόστος Αποσύνδεσης

Κόστος Αποσύνδεσης

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση

101,67 €

98,07 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα 

101,67 €

98,07 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό

232,04 €

224,69 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά

199,80 €

184,94 €

Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση

32,96 €

29,36 €

Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα

32,96 €

29,36 €

Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό

153,14 €

147,67 €

Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά

131,09 €

116,23 €

Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού   

454,69 €

439,83 €

Σφράγισμα βάνας πριν τον μειωτή και αφαίρεση του μειωτή

33,46 €

29,86 €

Κλείσιμο Θαμμένης Βάνας GRM

32,96 €

29,36 €

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

Διαχειριστικό Κόστος

Επίδοση Εξωδίκων Μέτρων (Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων - Αποφάσεις Ασφαλιστικών Μέτρων)

35 €

Εκτέλεση Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων

300 €

Παρουσία 1ου Μάρτυρα

50 €

Παρουσία 2ου Μάρτυρα

50 €

Έκθεση Δικαστικού Επιμελητή

300 €

Ματαίωση Εκτέλεσης Ασφαλιστικών Μέτρων

150 €

Σύναψη Συμβολαιογραφικής πράξης για Κατάθεση Αντιγράφου Κλειδιών Διαμερίσματος

30 €

Επέμβαση Κλειδαρά

110 €

Κατάθεση Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων

136 €

Χαρτοσήμανση ανά Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων

2 €

Αμοιβή Δικηγόρου - Παράσταση Δίκης

232 €

 
 

Υπηρεσία (ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση:

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

Κόστος Επανασύνδεσης

Κόστος Επανασύνδεσης

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση

101,03 €

97,39 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα 

101,03 €

97,39 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό

231,41 €

224,01 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά

199,17 €

184,26 €

Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση

27,51 €

23,87 €

Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα

27,51 €

23,87 €

Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό

147,70 €

142,18 €

Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά

125,65 €

110,74 €

Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού   

471,75 €

456,84 €

Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Μειωτή   

28,01 €

24,37 €

Επανασύνδεση με Άνοιγμα Θαμμένης Βάνας GRM

27,51 €

23,87 €

 

Υπηρεσία (ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας:

Χωρίς χρέωση


Υπηρεσία (ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής:

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τύπος Μετρητή

Κόστος

Κόστος

G4

46,01 €

43,77 €

G6

51,01 €

48,77 €

G10

166,01 €

161,53 €

G16

246,01 €

241,53 €

G25

246,01 €

241,53 €

G40

246,01 €

241,53 €

G65 (Diaph)

309,03 €

302,15 €

G65 (T/R)

259,03 €

252,15 €

G100 (T)

269,03 €

262,15 €

G100 (R)

284,03 €

277,15 €

G160

309,03 €

302,15 €

G250

359,03 €

352,15 €

G400

409,03 €

402,15 €

G650

459,03 €

452,15 €

G1000

659,03 €

652,15 €

G1600

709,03 €

702,15 €

G2500

2.059,03 €

2.052,15 €

 

 


Υπηρεσία (ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων:

Χωρίς χρέωση


Υπηρεσία (ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της:

Χωρίς χρέωση