Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του aeriothess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών

ΜΕΝΟΥ

Το Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών της υπηρεσίας αερίου, η Αίτηση Σύνδεσης και Παροχής καθώς και ο εκάστοτε ισχύων τιμοκατάλογος, συναποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Σύμβασης Σύνδεσης Φυσικού Αερίου, η οποία συνάπτεται και ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ και των Πελατών που αποδέχονται τη Σύνδεση φυσικού αερίου στην γεωγραφική περιφέρεια της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης,- Θεσσαλίας περιοχή ισχύος της σχετικής Άδειας Διανομής και για τις χρήσεις που περιγράφονται στην Άδεια.

Το Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνει βασικούς όρους σχετικά με:

  • Υποχρεώσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ έναντι του πελάτη σχετικά με τη σύνδεση φυσικού αερίου
  • Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και επιθεωρήσεις από την ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ
  • Μετρήσεις φυσικού αερίου
  • Περιπτώσεις όπου η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ μπορεί να διακόψει την παροχή ή να αποσυνδέσει τον πελάτη
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Υποβολή παραπόνων
  • Τροποποίηση σύμβασης