Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

ΜΕΝΟΥ

Ο καταναλωτής αερίου και χρήστης της εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για την λειτουργία, καλή κατάσταση και συντήρηση της εγκατάστασης αερίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης και οφείλει σε κάθε περίπτωση να δίνει το δικαίωμα εισόδου για έλεγχο και εποπτεία της εγκατάστασης στην εταιρεία ή σε εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία πρόσωπα.