Χρήσιμες Πληροφορίες για το Φυσικό Αέριο

ΜΕΝΟΥ

Μια φυσική απάντηση στις ενεργειακές ανάγκες

Το φυσικό αέριο ανήκει στην οικογένεια των «ορυκτών καυσίμων». Πρόκειται για μια πηγή ενέργειας που προσφέρει η ίδια η φύση, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας και γι’ αυτό είναι προτιμότερη από άλλες, οι οποίες, για να αξιοποιηθούν, απαιτούν δαπανηρές και σύνθετες διαδικασίες παραγωγής. Συνιστά μια φυσική απάντηση στο αίτημα της κάθε οικογένειας, του κάθε νοικοκυριού, για ευκολία και άνεση.

Με το φυσικό αέριο εξοικονομείται ενέργεια στο μαγείρεμα, παράγεται ζεστό νερό όταν χρειάζεται και χωρίς καμία σπατάλη, θερμαίνεται το σπίτι, όταν και όπως χρειάζεται. Αρκούν ορισμένα απλά μέτρα για να χρησιμοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια.

Aκολουθούν πληροφορίες, διευκρινίσεις και συμβουλές για την ορθολογική χρήση του φυσικού αερίου στο σπίτι.

Είναι εύχρηστο και ευπροσάρμοστο

Το φυσικό αέριο εξυπηρετεί όλες τις οικιακές ανάγκες: από το μαγείρεμα και την παραγωγή ζεστού νερού μέχρι τη θέρμανση. Μάλιστα, οι πλέον πρόσφατες τεχνολογίες έχουν καταστήσει δυνατή τη χρήση του φυσικού αερίου στον κλιματισμό κατά τη θερινή περίοδο.

Είναι άφθονο

Τα παγκόσμια αποθέματα φυσικού αερίου είναι μεγάλα και αρκούν για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων ενεργειακών αναγκών.

Είναι όντως στα μέτρα σας

Το φυσικό αέριο καταργεί την ανάγκη ανεφοδιασμού και αποθήκευσης καυσίμων: αρκεί να ανοίξετε τη στρόφιγγα και η ενέργειά του είναι εκεί, έτοιμη να αξιοποιηθεί. Πληρώνετε μόνο για την ποσότητα του αερίου που έχετε χρησιμοποιήσει και μόνο αφού τη χρησιμοποιήσετε, ενώ η κατανάλωση ελέγχεται εύκολα με την ανάγνωση της ένδειξης του μετρητή.

Είναι καύσιμο με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το φυσικό αέριο διανέμεται μέσω ειδικών αγωγών, έτσι όπως εξάγεται από τις φυσικές κοιλότητες απόθεσης: από την εξαγωγή μέχρι την κατανάλωση χωρίς επεξεργασία. Το φυσικό αέριο διακρίνεται για την υψηλή ενεργειακή του απόδοση και για τις περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αφού η καύση του δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα, ούτε παράγει ενώσεις θείου που συνιστούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης.

Είναι ασφαλές

Το φυσικό αέριο δεν περιέχει τοξικές ουσίες. Σε φυσική μορφή είναι άχρωμο και άοσμο. Η οσμή του προσδίδεται στο στάδιο της διανομής, ώστε να μπορεί κανείς με την παραμικρή διαφυγή να αντιληφθεί την παρουσία του. Η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο σπίτι πραγματοποιείται γρήγορα και εύκολα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό που κατέχει την οριζόμενη από τον Νόμο άδεια.

Το φυσικό αέριο στο σπίτι με πολλές εγγυήσεις

Η ορθή χρήση του φυσικού αερίου προσφέρει τη μέγιστη δυνατή εγγύηση ασφαλείας. Αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις και να τηρούνται οι κανόνες.

Η σωστή εγκατάσταση

Η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου απαρτίζεται από το σύνολο των σωλήνων, εξαρτημάτων, οργάνων και συσκευών (κουζίνα, καυστήρας, λέβητας, κτλ) που βρίσκονται μετά το σημείο παράδοσης – παραλαβής (μετρητής αερίου),από τα ανοίγματα αερισμού των χώρων, όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές αερίου, μέχρι και την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων. Για την απόλυτη ασφάλεια των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου έχουν θεσπισθεί αυστηρά κριτήρια υλοποίησης, τα οποία δια νόμου οφείλουν να τηρούν οι εγκαταστάτες. Τα κριτήρια αυτά περιέχονται στο Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar, (Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/οικ 6598, Φ.Ε.Κ. 976, Τεύχος Β / 28-03-12).

Το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας

Οι συσκευές αερίου υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Συσκευών Αερίου (2009/142/ΕΚ) και πρέπει επάνω στη συσκευή ή στην πινακίδα της συσκευής να φέρουν τη σήμανση CE (συνιστώντας εγγύηση ότι οι συσκευές πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας) και να είναι κατάλληλες για τη χώρα προορισμού (GR). Αυτό σημαίνει ότι έχουν ληφθεί υπ' όψη οι ελληνικοί κανόνες εγκατάστασης και σύνδεσης και ότι διατίθενται οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνουσες υπ' όψη τους ελληνικούς όρους εγκατάστασης.

 

Οικιακές Χρήσεις

Αυτόνομη θέρμανση – Ζεστό νερό

Οι αυτόνομοι λέβητες καλύπτουν τις ανάγκες ενός διαμερίσματος μόνο για θέρμανση ή για θέρμανση και για ζεστό νερό.

Στην περίπτωση της θέρμανσης, η συσκευή συνδέεται με την υδραυλική εγκατάσταση του διαμερίσματος ή της μονοκατοικίας, δηλαδή τις σωληνώσεις νερού που τροφοδοτούν τα καλοριφέρ, ενώ για την παροχή ζεστού νερού πραγματοποιείται υδραυλική σύνδεση για την παροχή ζεστού νερού στην κουζίνα ή και το μπάνιο.

Στην αγορά συναντώνται ως επί το πλείστον αυτόνομοι επίτοιχοι λέβητες, καθώς και επιδαπέδιοι.

Ο χώρος τοποθέτησης των επίτοιχων αυτόνομων λεβήτων είναι συνήθως στην κουζίνα, το μπάνιο ή σε μπαλκόνια και αναλόγως με τον τρόπο προσαγωγής του αέρα καύσης και τον τρόπο απαγωγής καυσαερίων χαρακτηρίζονται είτε ως ανοιχτού, είτε ως κλειστού τύπου.

Οι λέβητες ανοιχτού τύπου λαμβάνουν τον αέρα καύσης από τον εσωτερικό χώρο στον οποίο βρίσκονται και τα καυσαέρια απάγονται μέσω καπνοδόχου (πρόβλεψη αερισμού του χώρου εγκατάστασης), ενώ οι λέβητες κλειστού τύπου λαμβάνουν τον αέρα καύσης από το εξωτερικό περιβάλλον.

Θερμοσίφωνες συνεχούς ροής – Θερμοσίφωνες αποθήκευσης

Οι Θερμοσίφωνες συνεχούς ροής είναι συσκευές αερίου στις οποίες ο καυστήρας αερίου λειτουργεί όταν υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού (5 έως 18 lt/min).

Οι θερμοσίφωνες αποθήκευσης προτιμούνται όπου απαιτείται παροχή μεγάλων ποσοτήτων ζεστού νερού με δυνατότητα αποθήκευσης από 40 έως 300 lt.

Κουζίνα

Στο εμπόριο συναντώνται κουζίνες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο είτε στις εστίες και στο φούρνο, είτε μικτές, δηλαδή όπου κάποιες εκ των εστιών ή του φούρνου λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι κουζίνες διαθέτουν συνήθως αυτόματη έναυση και πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως ασφάλεια επιτήρησης της φλόγας, δηλαδή ειδική διάταξη που δεν επιτρέπει τη ροή αερίου όταν δεν υπάρχει φλόγα (θερμοκόπια). Οι απαιτήσεις και ο χώρος εγκατάστασή τους, εξαρτάται από την ισχύ της συσκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού.

Κεντρική θέρμανση

Για τη χρήση φυσικού αερίου στην κεντρική θέρμανση αρκεί τις περισσότερες φορές η αντικατάσταση του καυστήρα. Στο λεβητοστάσιο του κτιρίου είναι εγκατεστημένο το σύστημα λέβητα – καυστήρα που θερμαίνει το νερό. Το νερό αυτό στη συνέχεια κυκλοφορεί στα σώματα θέρμανσης. Σε περιπτώσεις που ο λέβητας είναι ιδιαίτερα παλαιός συνίσταται και η αντικατάστασή του για επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού απόδοσης. Ο λέβητας κεντρικής θέρμανσης μπορεί να συνδυαστεί με boiler για την παραγωγή ζεστού νερού.

Οι καυστήρες διακρίνονται ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους σε μονοβάθμιους, διβάθμιους, πολυβάθμιους (λειτουργία σε συγκεκριμένο επίπεδο ή επίπεδα ισχύος) και ανάλογα με την πίεση του αερίου στο φλογοθάλαμο του λέβητα σε ατμοσφαιρικούς ή πιεστικούς

Αερισμός Χώρων

Όλα τα καύσιμα απαιτούν για την καύση τους μια ορισμένη ποσότητα οξυγόνου. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι χώροι μέσα στους οποίους είναι εγκατεστημένες συσκευές να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, να αερίζονται συνεχώς (ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ της συσκευής) και να διαθέτουν τους κατάλληλους καπναγωγούς για την εξαγωγή των καυσαερίων σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού.

Η απαγωγή των καυσαερίων

Τα προϊόντα της καύσης του φυσικού αερίου αποβάλλονται προς το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό πραγματοποιείται μέσω ειδικών καπνοδόχων (ανάλογα με το είδος της συσκευής) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Είναι σημαντικός ο τακτικός έλεγχος της κατάστασης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος απαγωγής καυσαερίων, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν φράσσεται από φωλιές ή άλλα αντικείμενα. Οι συσκευές που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά είναι ακόμα πιο ασφαλείς, αφού είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό διακοπής της λειτουργίας τους, σε περίπτωση αντιστροφής της ροής των καυσαερίων προς τον εσωτερικό χώρο. Όλες οι λεπτομέρειες για την απαγωγή των προϊόντων της καύσης περιέχονται στον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό, που οφείλει να τηρεί ο επιβλέπων και εγκαταστάτης αερίου.

 

Τακτική συντήρηση: ένα σύντομο χρήσιμο ραντεβού

Ο έλεγχος: η σωστή συνήθεια

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αερίου εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία, την καλή διαχείριση, την τακτική επιθεώρηση και την προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης και το ενημερωμένο αρχείο της εγκατάστασης αερίου.

Ο καταναλωτής επιτρέπεται να διενεργεί μόνον "επιθεώρηση της εγκατάστασης" και φροντίζει για την τακτική συντήρηση των συσκευών καθώς και των σωληνώσεων.

Η τακτική συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, η ρύθμιση του καυστήρα, ο καθαρισμός του λέβητα και ο συνολικός έλεγχος της εγκατάστασης, σας εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της απόδοσης και ασφάλεια. Ιδιαιτέρως επιβάλλεται ο προσεκτικός καθαρισμός του καυστήρα (και του εναλλάκτη θερμότητας) και ενδεχομένως η ρύθμισή του για την εξασφάλιση της καλής καύσης (όταν η φλόγα δεν παρουσιάζει ζωηρό γαλάζιο χρώμα, αλλά εμφανίζονται και παραμένουν κίτρινες γλώσσες). Σημαντικός είναι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της σωστής λειτουργίας των συστημάτων/διατάξεων ρύθμισης, ασφαλείας και ελέγχου, καθώς επίσης και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του αερισμού του χώρου όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές και των συστημάτων αποβολής των αερίων της καύσης.

Είναι απαραίτητο σύμφωνα και με τον Τεχνικό Κανονισμό, η πραγματοποίηση ελέγχου της στεγανότητας των σωληνώσεων της εγκατάστασης κάθε 4 έτη με κατάλληλα μέτρα από ένα αδειοδοτημένο εγκαταστάτη και η έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού ελέγχου ΕΔΑ.

Επιπρόσθετα, πρέπει να διενεργείται ανάλυση των προϊόντων της καύσης, ώστε να διαπιστώνεται η απόδοση του λέβητα και οι μέγιστες τιμές καυσαερίων που ορίζονται από το Νόμο με συχνότητα που ορίζεται σύμφωνα ΦΕΚ 2654/09-11-2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού».

Ο τεχνικός καταγράφει τα αποτελέσματα των ελέγχων και των αναλύσεων στο βιβλίο εγκατάστασης το οποίο πρέπει να διατηρείται στο χώρο εγκατάστασης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης.

Είναι ίσως αυτονόητο, αλλά το σημαντικότερο πράγμα που έχετε να κάνετε όταν μυρίσετε το αέριο είναι… να προσέχετε. Ασφαλώς, υπάρχουν και ορισμένοι απλοί κανόνες που πρέπει να θυμάστε.

 

Ενέργειες σε περιπτώσεις βλαβών καθώς και οσμής αερίου

Bασικές αρχές

Oσμή αερίου πρέπει να αναγγέλλεται αμέσως στην Εταιρεία. 10302 από σταθερό τηλέφωνο χωρίς χρέωση και στους αριθμούς 2310 520309 και 2310 520642 από κινητό και σταθερό τηλέφωνο. Σε περιπτώσεις άλλων ελλείψεων ή βλαβών πρέπει να ειδοποιηθεί ο συντηρητής και κατά περίπτωση η Εταιρεία.

 

Ενέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου μέσα σε κτίρια

 • Ανοίξτε διάπλατα πόρτες και παράθυρα, φροντίστε για ρεύμα αέρα, αποφύγετε χώρους με οσμή αερίου!
 • Μην ανάβετε - Αποφύγετε γυμνή φωτιά, μην καπνίζετε, μην χρησιμοποιείτε αναπτήρες!
 • Mη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, ηλεκτρικά κουδούνια, τηλέφωνα και άλλες εγκαταστάσεις επικοινωνίας στην οικία!
 • Κλείστε την κύρια αποφρακτική διάταξη (KAΔ)!
 • Ειδοποιήστε την υπηρεσία ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ της Εταιρείας μέσω τηλεφώνου εκτός της οικίας!

 

Ενέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου στο ύπαιθρο

 • Ειδοποιήστε την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της Εταιρείας.
 • Αν η οσμή αερίου μπορεί να αποδοθεί σε ένα σημείο διαρροής σε ένα υπόγειο εξωτερικό αγωγό (π.χ. αγωγός σε αυλή για εσωτερικό κτίριο), τότε ο αγωγός αυτός πρέπει να φραγεί με την προβλεπόμενη αποφρακτική διάταξη.
 • Κλείστε θύρες και παράθυρα των γύρω κτιρίων!
 • Αποφύγετε γυμνή φλόγα, μη καπνίζετε, μη χρησιμοποιείτε αναπτήρες!
 • Mη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, μην χτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!
 • Ειδοποιήστε τους ενοίκους της οικίας, αλλά μη χτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!

 

Ενέργειες σε περιπτώσεις διαρροής αερίου από συσκευές αερίου

 • Σε περίπτωση διαρροής αερίου η συσκευή αερίου πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας με κλείσιμο της βάνας της συσκευής και να ειδοποιηθεί ο συντηρητής και εν ανάγκη η Εταιρία Διανομής.

 

Το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: εγγύηση με ονοματεπώνυμο

Όλοι οι υπάλληλοι και οι υπεύθυνοι της Εταιρείας είναι κάτοχοι ενός ειδικού δελτίου ταυτότητας, το οποίο έχετε το δικαίωμα να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή.

Οι υπάλληλοι και οι υπεύθυνοι της Εταιρείας δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να εισπράττουν χρήματα στο σπίτι.

Η Εταιρεία δεν έχει αρμοδιότητα επί της εσωτερικής εγκατάστασης, δεν πουλά συσκευές, ούτε εκχωρεί άδειες πώλησης συσκευών, μηχανισμών ή άλλων αντικειμένων «πόρτα – πόρτα».

Εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οι παρεμβάσεις τροποποίησης ή συντήρησης μετρητών και εγκαταστάσεων αερίου υπό την ευθύνη της Εταιρείας πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικής ή γραπτής ειδοποίησης, ή κατόπιν ραντεβού.

Η Εταιρεία σας παρακαλεί να επισημάνετε τυχόν «ύποπτα» επεισόδια ή επισκέψεις προκειμένου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα είτε δηλώνοντάς το στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών και συγκεκριμένα στην ,

 • Θεσσαλονίκη - Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7-Τ.Κ. 54628-Fax:2310/500-577
 • Λάρισα - Γιάννουλη - Φαρσάλων 219, Τ.Κ. 41335-Fax:2410/552-550
 • Βόλος, Ν. Ιωνία, Αγριά - Γ. Καρτάλη 32, Τ.Κ. 38333 - Fax: 24210/76264
 • Καρδίτσα – Ταλιαδούρου 18, Τ.Κ.43100  - Fax: 24410/23010
 • Τρίκαλα- Συγγρού 33, Τ.Κ. 42100

 

είτε τηλεφωνικά στο 11150 (ωράριο λειτουργίας Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 20:00 και Σάββατο: 09:00 - 15:00)

 

Μια φυσική απάντηση ακόμα και σε θέματα ασφαλείας