Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του aeriothess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Δικτύου και Σύνδεσης

ΜΕΝΟΥ

Υπηρεσίες Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

 

Με τη Σύμβαση Χρήσης, ο Διαχειριστής παρέχει, τις ακόλουθες Υπηρεσίες Διανομής (Βασική Δραστηριότητα) που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ΚΔΔΔ:

α) Παραλαβή από το Διαχειριστή ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου.

β) Διοχέτευση των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου μέσω του Δικτύου Διανομής.

γ) Παράδοση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από το Διαχειριστή στα Σημεία Παράδοσης.

δ) Εξασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς, αξιόπιστης και αδιάλειπτης τεχνικής λειτουργίας του Δικτύου Διανομής, και παρακολούθηση μέσω των συστημάτων ελέγχου.

ε) Μέτρηση της ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στα Σημεία Παράδοσης

Για την παροχή των υπηρεσιών, καταρτίζεται έγγραφη Σύμβαση Χρήσης σύμφωνα με την Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης.

Η Σύμβαση Χρήσης υπογράφεται μεταξύ του Διαχειριστή και προσώπων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του νόμου.