Δημοσίευση Στοιχείων για τα Μερίδια Αγοράς

ΜΕΝΟΥ

Με τις Αποφάσεις ΡΑΕ Ο-81211/2020 και ΡΑΕ Ο-82729, ορίζονται οι υποχρεώσεις των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου για την ανάρτηση στοιχείων των μεριδίων αγοράς.

Αναλυτικότερα,

Α. για κάθε μήνα δημοσιεύονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ενεργοί Προμηθευτές/Χρήστες Διανομής
  • Αριθμός ενεργοποιημένων Σημείων Παράδοσης που αυτοί εκπροσωπούν
  • Μηνιαίες κατανεμηθείσες Ποσότητες Φυσικού Αερίου που καταγράφονται (για τα δίκτυα διανομής ανά κατηγορία τιμολογίου διανομής)

Παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία ανά μήνα των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για τα έτη 2024, 2023, 2022, 2021 και 2020:

2024

Ιανουάριος 2024

Φεβρουάριος 2024

Μάρτιος 2024

Απρίλιος 2024

 

 

Ετήσια Στοιχεία Κατανάλωσης και Σημείων Παράδοσης - 2023

Μέσω του δικτύου διανομής της Θεσσαλονίκης, η Εταιρεία τροφοδότησε κατά τη διάρκεια του 2023, 280.218 Σημεία Παράδοσης (τελικά σημεία κατανάλωσης αερίου), εξυπηρετώντας:

· οικιακούς καταναλωτές (κεντρική θέρμανση ή αυτόνομη θέρμανση)

· εμπορικούς καταναλωτές (επαγγελματίες και μεγάλοι εμπορικοί πχ. νοσοκομεία, ξενοδοχεία)

· βιομηχανικούς πελάτες και

· πρατήρια προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

Η συνολική διανεμηθείσα ποσότητα φυσικού αερίου στο δίκτυο διανομής της Εταιρείας για το 2023, ανήλθε στις 2.783.543 ΜWH.

 

Μέσω του δικτύου διανομής της Θεσσαλίας, η Εταιρεία τροφοδότησε κατά τη διάρκεια του 2023, 120.144 Σημεία Παράδοσης (τελικά σημεία κατανάλωσης αερίου), εξυπηρετώντας:

· οικιακούς καταναλωτές (κεντρική θέρμανση ή αυτόνομη θέρμανση)

· εμπορικούς καταναλωτές (επαγγελματίες και μεγάλοι εμπορικοί πχ. νοσοκομεία, ξενοδοχεία)

· βιομηχανικούς πελάτες και

· πρατήρια προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

Η συνολική διανεμηθείσα ποσότητα φυσικού αερίου στο δίκτυο διανομής της Εταιρείας για το 2023, ανήλθε στις 1.828.099 ΜWh.

2023

Δεκέμβριος 2023

Νοέμβριος 2023

Οκτώβριος 2023

Σεπτέμβριος 2023

Αύγουστος 2023

Ιούλιος 2023

Ιούνιος 2023

Μάϊος 2023

Απρίλιος 2023

Μάρτιος 2023

Φεβρουάριος 2023

Ιανουάριος 2023

2022

Δεκέμβριος 2022

Νοέμβριος 2022

Οκτώβριος 2022

Σεπτέμβριος 2022

Άυγουστος 2022

Ιούλιος 2022

Ιούνιος 2022

Μάιος 2022

Απρίλιος 2022

Μάρτιος 2022

Φεβρουάριος 2022

Ιανουάριος 2022

2021

Δεκέμβριος 2021

Νοέμβριος 2021

Οκτώβριος 2021

Σεπτέμβριος 2021

Αύγουστος 2021

Ιούλιος 2021

Ιούνιος 2021

Μάιος 2021

Απρίλιος 2021

Μάρτιος 2021

Φεβρουάριος 2021

Ιανουάριος 2021

2020

Δεκέμβριος 2020

Νοέμβριος 2020

Οκτώβριος 2020

Σεπτέμβριος 2020

Άυγουστος 2020

Ιούλιος 2020

Ιούνιος 2020

Μάιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2020

Φεβρουάριος 2020

Ιανουάριος 2020

 

Β. για κάθε τρίμηνο δημοσιεύονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ενεργοί Προμηθευτές/Χρήστες Διανομής
  • Μερίδια αγοράς ως ποσοστό (%) των ενεργοποιημένων μετρητών ανά επίπεδο πίεσης που αυτοί εκπροσωπούν και
  • Μερίδια αγοράς ως ποσοστό (%) της καταναλωθείσας ενέργειας ανά επίπεδο πίεσης που αυτοί εκπροσωπούν.

Παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για το έτος 2021 και 2020:2023

2024

1ο Τρίμηνο 2024

2023

1o Τρίμηνο 2023

2ο Τρίμηνο 2023

3ο Τρίμηνο 2023

4ο Τρίμηνο 2023

2022

4o Τρίμηνο 2022

3o Τρίμηνο 2022

2o Τρίμηνο 2022

1o Τρίμηνο 2022

2021

4o Τρίμηνο 2021

3ο Τρίμηνο 2021

2o Τρίμηνο 2021

1ο Τρίμηνο 2021

2020

4o Τρίμηνο 2020

3o Τρίμηνο 2020

2ο Τρίμηνο 2020