Δημοσίευση Στοιχείων για τα Μερίδια Αγοράς

ΜΕΝΟΥ

Με τις Αποφάσεις ΡΑΕ Ο-81211/2020 και ΡΑΕ Ο-82729, ορίζονται οι υποχρεώσεις των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου για την ανάρτηση στοιχείων των μεριδίων αγοράς.

Αναλυτικότερα,

Α. για κάθε μήνα δημοσιεύονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ενεργοί Προμηθευτές/Χρήστες Διανομής
  • Αριθμός ενεργοποιημένων Σημείων Παράδοσης που αυτοί εκπροσωπούν
  • Μηνιαίες κατανεμηθείσες Ποσότητες Φυσικού Αερίου που καταγράφονται (για τα δίκτυα διανομής ανά κατηγορία τιμολογίου διανομής)

Παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για το έτος 2020:

Νοέμβριος 2020

Οκτώβριος 2020

Σεπτέμβριος 2020

Άυγουστος 2020

Ιούλιος 2020

Ιούνιος 2020

Μάιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2020

Φεβρουάριος 2020

Ιανουάριος 2020

 

Β. για κάθε τρίμηνο δημοσιεύονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ενεργοί Προμηθευτές/Χρήστες Διανομής
  • Μερίδια αγοράς ως ποσοστό (%) των ενεργοποιημένων μετρητών ανά επίπεδο πίεσης που αυτοί εκπροσωπούν και
  • Μερίδια αγοράς ως ποσοστό (%) της καταναλωθείσας ενέργειας ανά επίπεδο πίεσης που αυτοί εκπροσωπούν.

Παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για το έτος 2020:

3o Τρίμηνο 2020

2ο Τρίμηνο 2020