Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του aeriothess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Οικονομικά Στοιχεία

ΜΕΝΟΥ
31/12/2019 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2019 ΕΔΑ ΘΕΣΣ
31/12/2018 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ
31/12/2017 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ
31/12/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2012 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31.12.2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31.12.2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2012 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ