Ετήσιο Πρόγραμμα Διακριβώσεων

ΜΕΝΟΥ

Σε συμφωνία με τα οριζόμενα στη παρ.2 του άρθρου 25 του Κανονισμού Μετρήσεων (ΦΕΚ Β’ 4818/24.12.2019) η συχνότητα Τακτικών Διακριβώσεων καθορίζεται από το Ετήσιο Πρόγραμμα Διακριβώσεων του Διαχειριστή, το οποίο αφορά στις προγραμματισμένες διακριβώσεις κάθε έτους σε ενεργά Σημεία Παράδοσης.

Για το έτος 2024 η Εταιρεία θα προχωρήσει σε προγραμματισμένες διακριβώσεις μετρητών διαφράγματος με Qmax ≤ 10 Νm3/h σε παρτίδες μετρητών μετά από 10 έτη λειτουργίας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3951-1:2013 "Sampling procedures for inspection variables", Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single Quality characteristic and a single AQL, καθώς και σε προγραμματισμένες διακριβώσεις διορθωτών όγκου (PTZ).