Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του aeriothess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Προ-Επιλογή Προμηθευτών, Παροχών Υπηρεσιών & Εργοληπτικών Εταιρειών

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α) Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. έχει θεσπίσει και διαχειρίζεται Συστήμα Αξιολόγησης και Προεπιλογής:

 

Α. Στρατηγικού Επιπέδου

Το Σύστημα Αξιολόγησης Στρατηγικού Επιπέδου αφορά  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Προμηθευτές Στρατηγικών Υλικών Δικτύου και Παρόχων Στρατηγικών Υπηρεσιών. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

Δείτε περισσότερα...

 

Β. Κανονικού (Υποστηρικτικού) Επιπέδου

Το Σύστημα Αξιολόγησης Κανονικού Επιπέδου αφορά  σε Ομάδες Προμηθειών/ Υπηρεσιών κανονικού τύπου, ήτοι υποστηρικτικών προμηθειών/ υπηρεσιών. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

Δείτε περισσότερα...

Γ. Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Το Σύστημα Αξιολόγησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης αφορά σε Ομάδες Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

Δείτε περισσότερα...