Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη

ΜΕΝΟΥ

Ο υπολογισμός της ενέργειας του Φυσικού Αερίου (kWh), που παραλαμβάνεται σε Δίκτυο Διανομής πραγματοποιείται με βάση την μέση Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη του Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου σε ημερήσια βάση, και τον όγκο του Φυσικού Αερίου.

Παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία της Μέσης Ημερήσιας Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (kWh /Nm3) για τα Σημεία Εισόδου των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας ανά μήνα για το έτος 2020:

Άυγουστος 2020

Ιούλιος 2020

Ιούνιος 2020

Μάιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2020

Φεβρουάριος 2020

Ιανουάριος 2020