Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του aeriothess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Φόρμα Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν

Επισυνάψτε το αρχείο σας:

 

 

Τα Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγονται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επίτευξη επικοινωνίας με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων απαιτείται για την επικοινωνία σας με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Τα δεδομένα σας αυτά, θα τηρηθούν για χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση του ζητήματος που σας απασχολεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, μπορεί να διατηρηθούν για περισσότερο χρονικό διάστημα, λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων ή/και έννομων συμφερόντων όπως για παράδειγμα για λόγους νομικής φύσεως, καθώς και για λόγους που αφορούν στην ασφάλεια του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.