Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του aeriothess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Διοικητικό Συμβούλιο & Διοίκηση

ΜΕΝΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε με τις  διατάξεις του ν. 4336/2015, από 01.01.2017 ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου για τη διοικητική περιφέρεια του Νομού Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Δυνάμει του υπ΄αριθμόν 1/30.12.2016 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα εκτελεστικά καθήκοντα έχουν ανατεθεί στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Μπακούρα, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ανακοινώθηκαν στο ΓΕΜΗ, παρατίθενται ακολούθως:

 

Γενικός Διευθυντής - Νόμιμος Εκπρόσωπος

Λεωνίδας Μπακούρας


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι επταμελές και συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύσταση:

Πρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος: ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

Μέλος: ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ

Μέλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος: MARCO PIREDDA

Μέλος: ANTONIO BUONOMINI

Μέλος: MARIA VITTORIA DI PIETRANTONJ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Μενεμένη,  546 28, Τηλ.: 2310 584000-1-2-3-4, Fax: 2310 546365

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Φαρσάλων 219, Λάρισα, 413 35, Τηλ.: 2410 582300, Fax: 2410 582323